www.50bezdez.cz
50 Českým rájem Cyklistický závod Author 50 Český ráj

Čára Čára

Propozice závodu Author 50 Český ráj

Termín  sobota 22. dubna 2017
Místo  Branžež – Nová Ves u Mnichova Hradiště, kemp Peklo
Pořadatel  Klouček s.r.o.kontaktní informace )

Trasa

 • Padesátikilometrový okruh s převýšením 655 m vede chráněnou oblastí Českého ráje v malebných lokalitách kolem hradu Kosti, zříceniny Trosek, rybníka Vidlák, zámku Hrubé Skály, Příhraz, rybníka Žabakoru, skalního masivu Drábských Světniček, zříceniny hradu Valečova a kráteru Mužský.
 • Svým profilem a povrchem je určena ke sportovnímu vyžití široké veřejnosti.
 • Trať vede po silnicích, zpevněných cestách, lesních cestách a loukách a je bez problému sjízdná jak na horském, tak na trekingovém kole.
 • Trať není extrémně náročná.
 • Závody dětských a mládežnických kategorií se uskuteční na vyznačeném okruhu v prostoru cíle. Délka tratě pro jednotlivé kategorie: O5 (0,1 km), závodníci kategorií Z6, M6 absolvují 1 okruh (0,8 km), závodníci kategorií Z7-9, M7-9 absolvují 2 okruhy (1,6 km), závodníci kategorií Z10-12, M10-12 absolvují 3 okruhy (2,4 km).

Start

 • Start je od místa prezence vzdálen 2 km.
 • Závodníci kategorie Elite a účastníci loňského ročníku, kteří se umístili na 1.-100. místě v absolutním pořadí, startují z první vlny.
 • Start ostatních závodníků je hromadný, 1 min. za první vlnou.
 • Požádat o mimořádné zařazení do 1. vlny lze po prokázání výkonnosti (výsledky z jiných závodů). V případě schválení je nutné zaplatit administrativní poplatek 200,- Kč.

Měření času, výsledky

 • Čas každého účastníka na trati 50 km je měřen elektronicky pomocí čipů.
 • Čas je měřen od projetí startovní čárou do projetí cílem. Pouze závodníkům startujícím z první vlny je meřen čas od startovního výstřelu do projetí cílem.
 • V dětských a mládežnických kategoriích (O5, Z6, Z7-9, Z10-12, M6, M7-9, M10-12) je čas měřen rozhodčími ručně.
 • Výsledky závodu jsou zveřejňovány v tištěné podobě v prostoru cíle a na internetu.

Program

21. 4. 2017
 • 16:00 - 18:00 Prezence
22. 4. 2017
 • 07:00 - 09:30 Prezence (dětské kategorie do 10:00)
 • 10:30 Řazení na start
 • 11:00 Start
 • 11:00 Závody dětských kategorií v prostoru cíle (závody startují v pořadí O5, Z6, M6, Z7-19, M7-9, Z10-12, M10-12)
 • 12:30 - 15:00 Příjezd do cíle (limit pro zařazení do výsledkové listiny)
 • 13:30 Vylosování tomboly a výdej cen (kromě 5 hlavních cen)
 • 14:00 Vyhlášení vítězů dětských kategorií
 • 14:30 Vyhlášení vítězů a předání 5 hlavních cen tomboly

Kategorie

 • O5  Odstrkovadla do 5 let / 0,8 km (2012 a mladší)
 • Z6  Dívky do 6 let / 0,8 km (2011 a mladší)
 • Z7-9  Dívky 7-9 let / 1,6 km (2008 až 2010)
 • Z10-12  Dívky 10-12 let / 2,4 km (2005 až 2007)
 • M6  Chlapci do 6 let / 0,8 km (2011 a mladší)
 • M7-9  Chlapci 7-9 let / 1,6 km (2008 až 2010)
 • M10-12  Chlapci 10-12 let / 2,4 km (2005 až 2007)
 • Z18  Ženy do 18 let / 50 km (1999 a mladší)
 • Z19-29  Ženy 19-29 let / 50 km (1988 až 1998)
 • Z30-39  Ženy 30-39 let / 50 km (1978 až 1987)
 • Z40-49  Ženy 40-49 let / 50 km (1968 až 1977)
 • Z50+  Ženy nad 50 let / 50 km (1967 a starší)
 • Elite  Muži Elite / 50 km (Majitelé licence ČSC)
 • M18  Muži do 18 let / 50 km (1999 a mladší)
 • M19-29  Muži 19-29 let / 50 km (1988 až 1998)
 • M30-39  Muži 30-39 let / 50 km (1978 až 1987)
 • M40-49  Muži 40-49 let / 50 km (1968 až 1977)
 • M50-59  Muži 50-59 let / 50 km (1958 až 1967)
 • M60-69  Muži 60-69 let / 50 km (1948 až 1957)
 • M70+  Muži nad 70 let / 50 km (1947 a starší)
 • Tandem  Muži i ženy / 50 km (bez rozdílu věku a pohlaví)
 • KM  Koloběžka Muži / 50 km (bez rozdílu věku)
 • KZ  Koloběžka Ženy / 50 km (bez rozdílu věku)
 • Soutěž týmů  Do soutěže týmů je automaticky zařazen každý tým, který má alespoň 3 členy jedoucí v libovolné kategorii na trati 50 km. Výsledný čas týmu je určen jako součet časů 3 nejrychlejších členů týmu jedoucích na trati 50 km.

Startovné

 • Startovné je splatné současně s přihláškou, rozhoduje datum připsání částky na účet pořadatele.
 • Startovné do 31. března je 500,- Kč.
 • Startovné od 1. dubna do 14. dubna je 600,- Kč (bez jména na čísle).
 • Od 15. dubna je možné pouze přihlášení na místě za 700,- Kč.
 • Startovné za 1 tandem je 1000,- Kč (tj. 500,- Kč za každého závodníka), po 1. dubnu 1.200,- Kč (bez jména na čísle), Od 15. dubna je možné pouze přihlášení na místě za 1400,- Kč.
 • Startovné v dětských a mládežnických kategoriích (O5, Z6, M6, Z7-9, M7-9, Z10-12, M10-12) je 50,- Kč.
 • Za změnu přihlášky (např. převod čísla na jiného účastníka) je účtován poplatek 100,- Kč.
 • SLEVA! Nabízíme společné startovné na 50 Český ráj a 50 Bezděz pouze za 800,- Kč (místo 900,-). Platí pouze při odeslání obou přihlášek a zaplacení startovného do 31. března.
 • Startovné lze uhradit:
  1. převodem z Vašeho účtu na účet
   107-1531780207/0100
  2. v hotovosti u pokladny některé pobočky Komerční banky na číslo účtu
   107-1531780207/0100
  3. složenkou / poštovní poukázkou typu A na účet
   107-1531780207/0100
 • Pozor! Ve všech případech musí být uvedeno jako variabilní symbol rodné číslo (bez jeho uvedení nelze platbu evidovat).
 • V případě hromadné platby je nutné zaslat e-mailem seznam účastníků včetně r.č. a číslo účtu plátce. O vystavení faktury je nutno zažádat před zaplacením (platí se na jiný účet).
 • Originál dokladu o zaplacení uschovejte pro případnou kontrolu či reklamace.
 • Jsme plátci DPH.

Ceny

 • Věcné ceny pro první tři závodníky a pohár pro vítěze ve všech kategoriích dospělých kromě Elite. V kategorii Tandem, Koloběžka Muži, Koloběžka Ženy bude vyhlášen a odměněn pouze vítěz.
 • První 3 závodníci kategorie Elite obdrží finanční odměny (3.000,- Kč, 2.000,- Kč, 1.000,- Kč).
 • Věcné ceny a medaile pro první tři závodníky a drobné dárky pro všechny v kategoriích dětí.
 • Bohatá tombola pro všechny účastníky závodu.

Občerstvení

 • Na trati – voda, iontový nápoj, ovoce, tyčinky, koláče, uzená sekaná, sýry, uzeniny.
 • V cíli – těstovinový salát, uzená sekaná, pečivo, koláče, chléb, pivo, limonády, voda.

Podmínky

 • Závod se jede za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit / odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno).
 • Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny policie a pořadatelů.
 • Účastníci musí mít po celou dobu závodu nasazenu ochrannou přilbu.
 • Každý účastník musí k závodu použít horské nebo trekingové kolo v dobrém technickém stavu.
 • Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
 • Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
 • Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.
 • Účastník souhlasí s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele závodu podle zákona č. 101/2000.
 • Při neúčasti na závodě a v případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci je startovné nevratné.
 • Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).
 • Závod se koná ve zvláště chráněné oblasti Český ráj, na území které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Proto vás žádáme o maximální ohleduplnost k přírodě. Nevyhazujte odpadky mimo označená místa. Na odhoz odpadků jsou na trati zřízeny označené zóny.
 • Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Author 50 Český ráj (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.50ceskyraj.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.
 • Každý účastník vyplněním přihlášky (i elektronické) potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.

Prohlédněte si

Čára
Mapa - Branžež / Nová Ves Kudy na 50 Český ráj?
Mapa & Popis
Čára
Trať závodu Mapa s vyznačenou
tratí závodu
Čára
Fotografie Památky a dominanty
Českého ráje
Čára
Další weby Tématické weby
o Českém ráji
Čára

Závod je součástí seriálu

AUTHOR MARATON TOUR 2009

Sportovní výživu zajišťuje Amix

Amix

Vyhrajte THULE CHARIOT

Kromě tradiční bohaté tomboly pro všechny účastníky hlavního závodu, bude po registraci u stánku THULESTORE.CZ vylosován výherce vozíku THULE CHARIOT SPORT 1 v hodnotě 32 990,-Kč (nové okno).

Obsah  ©  Klouček s.r.o. 2012       Dynamické skripty  ©  Jan Hejdrych 2003       Design  ©  Ondřej Aust 2003        Přístupů od 3. 3. 2003: 6985935/8887083