www.50bezdez.cz
50 Českým rájem Cyklistický závod Author 50 Český ráj

Čára Čára

Propozice závodu Author 50 Český ráj

Termín  sobota 17. dubna 2021
Místo  Branžež – Nová Ves u Mnichova Hradiště, kemp Peklo
Pořadatel  Klouček s.r.o.kontaktní informace )

Trasa

 • Padesátikilometrový okruh s převýšením 655 m vede chráněnou oblastí Českého ráje v malebných lokalitách kolem hradu Kosti, zříceniny Trosek, rybníka Vidlák, zámku Hrubé Skály, Příhraz, rybníka Žabakoru, skalního masivu Drábských Světniček, zříceniny hradu Valečova a kráteru Mužský.
 • Svým profilem a povrchem je určena ke sportovnímu vyžití široké veřejnosti.
 • Trať vede po silnicích, zpevněných cestách, lesních cestách a loukách a je bez problému sjízdná jak na horském, tak na trekingovém kole.
 • Trať není extrémně náročná.
 • Závody dětských a mládežnických kategorií se uskuteční na vyznačeném okruhu v prostoru cíle. Délka tratě pro jednotlivé kategorie: O5 (0,1 km), závodníci kategorií Z6, M6 absolvují 1 okruh (0,8 km), závodníci kategorií Z7-9, M7-9 absolvují 2 okruhy (1,6 km), závodníci kategorií Z10-12, M10-12 absolvují 3 okruhy (2,4 km).

Start

 • Start je od místa prezence vzdálen 2 km.
 • Závodníci kategorie Elite a účastníci minulého ročníku, kteří se umístili na 1.-100. místě v absolutním pořadí, startují z první vlny.
 • Start ostatních závodníků je hromadný, 1 min. za první vlnou.
 • Požádat o mimořádné zařazení do 1. vlny lze po prokázání výkonnosti (výsledky z jiných závodů). V případě schválení je nutné zaplatit administrativní poplatek 200,- Kč.

Měření času, výsledky

 • Čas každého účastníka na trati 50 km je měřen elektronicky pomocí čipů.
 • Čas je měřen od projetí startovní čárou do projetí cílem. Pouze závodníkům startujícím z první vlny je meřen čas od startovního výstřelu do projetí cílem.
 • V dětských a mládežnických kategoriích (O5, Z6, Z7-9, Z10-12, M6, M7-9, M10-12) je čas měřen rozhodčími ručně.
 • Výsledky závodu jsou zveřejňovány v tištěné podobě v prostoru cíle a na internetu.

Program

16. 4. 2021
 • 16:00 - 18:00 Prezence
17. 4. 2021
 • 07:00 - 09:30 Prezence (dětské kategorie do 10:00)
 • 10:30 Řazení na start
 • 11:00 Start
 • 11:00 Závody dětských kategorií v prostoru cíle (závody startují v pořadí O5, Z6, M6, Z7-19, M7-9, Z10-12, M10-12)
 • 12:30 - 15:00 Příjezd do cíle (limit pro zařazení do výsledkové listiny)
 • 13:30 Vylosování tomboly a výdej cen (kromě 5 hlavních cen)
 • 14:00 Vyhlášení vítězů dětských kategorií
 • 14:30 Vyhlášení vítězů a předání 5 hlavních cen tomboly

Kategorie

 • OZ5  Odstrkovadla dívky do 5 let / 0,8 km (2016 a mladší)
 • Z6  Dívky do 6 let / 0,8 km (2015 a mladší)
 • Z7-9  Dívky 7-9 let / 1,6 km (2012 až 2014)
 • Z10-12  Dívky 10-12 let / 2,4 km (2009 až 2011)
 • OM5  Odstrkovadla chlapci do 5 let / 0,8 km (2016 a mladší)
 • M6  Chlapci do 6 let / 0,8 km (2015 a mladší)
 • M7-9  Chlapci 7-9 let / 1,6 km (2012 až 2014)
 • M10-12  Chlapci 10-12 let / 2,4 km (2009 až 2011)
 • Z18  Ženy do 18 let / 50 km (2003 a mladší)
 • Z19-29  Ženy 19-29 let / 50 km (1992 až 2002)
 • Z30-39  Ženy 30-39 let / 50 km (1982 až 1991)
 • Z40-49  Ženy 40-49 let / 50 km (1972 až 1981)
 • Z50+  Ženy nad 50 let / 50 km (1971 a starší)
 • Elite  Muži Elite / 50 km (Majitelé licence ČSC)
 • M18  Muži do 18 let / 50 km (2003 a mladší)
 • M19-29  Muži 19-29 let / 50 km (1992 až 2002)
 • M30-39  Muži 30-39 let / 50 km (1982 až 1991)
 • M40-49  Muži 40-49 let / 50 km (1972 až 1981)
 • M50-59  Muži 50-59 let / 50 km (1962 až 1971)
 • M60-69  Muži 60-69 let / 50 km (1952 až 1961)
 • M70+  Muži nad 70 let / 50 km (1951 a starší)
 • Tandem  Muži i ženy / 50 km (bez rozdílu věku a pohlaví)
 • GM  Gravel Muži / 50 km (bez rozdílu věku)
 • GZ  Gravel Ženy / 50 km (bez rozdílu věku)
 • KM  Koloběžka Muži / 50 km (bez rozdílu věku)
 • KZ  Koloběžka Ženy / 50 km (bez rozdílu věku)
 • Soutěž týmů  Do soutěže týmů je automaticky zařazen každý tým, který má alespoň 3 členy jedoucí v libovolné kategorii na trati 50 km. Výsledný čas týmu je určen jako součet časů 3 nejrychlejších členů týmu jedoucích na trati 50 km.
 • Fitnes elektrokola   Elektrokola Muži i ženy / 50 km (bez rozdílu věku a pohlaví)
 • Závod je zařazen do Českého koloběžkového krosového poháru (ČKKP)

Startovné

 • Základní startovné zůstává 500 Kč a bude možné platit až po spuštění přihlášek. Samozřejmě budeme uznávat startovné zaplacené v loňském roce na kterýkoli z našich závodů. Další informace ke startovnému sdělíme později dle situace.

Ceny

 • Věcné ceny pro první tři závodníky a pohár pro vítěze ve všech kategoriích dospělých kromě Elite a Fitnes elektrokola. V kategorii Tandem, Koloběžka Muži, Koloběžka Ženy, Gravel Muži a Gravel Ženy bude vyhlášen a odměněn pouze vítěz.
 • První 3 závodníci kategorie Elite obdrží finanční odměny (3.000,- Kč, 2.000,- Kč, 1.000,- Kč).
 • Věcné ceny a medaile pro první tři závodníky a drobné dárky pro všechny v kategoriích dětí.
 • Bohatá tombola pro všechny účastníky závodu.

Občerstvení

 • Na trati – voda, iontový nápoj, ovoce, tyčinky, koláče, uzená sekaná, sýry, uzeniny.
 • V cíli – těstovinový salát, uzená sekaná, pečivo, koláče, chléb, pivo, limonády, voda.

Podmínky

 • Závod se jede za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit / odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno).
 • Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny policie a pořadatelů.
 • Účastníci musí mít po celou dobu závodu nasazenu ochrannou přilbu.
 • Účastníci startují na horském nebo trekingovém kole v dobrém technickém stavu.
 • Účastníci kategorie Gravel startují na cyklokrosovém nebo gravel kole (musí mít řidítka "berany").
 • Kategorie Fitnes elektrokola startuje na libovolném elektrokole, které musí splňovat podmínky legislativy pro provoz na pozemních komunikacích.
  - dopomoc elektromotoru je aktivována pouze při šlapání
  - maximální jmenovitý výkon elektromotoru je 250W
  - rychlost s asistencí elektromotoru nesmí přesáhnout 25 km/hod
  - akcelerátor bez šlapání může uvést elektrokolo do max. rychlosti 6 km/hod
  - elektrokolo nesmí být vybaveno baterií s napětím vyšším než 48 V
  - elektrokolo nesmí být vybaveno tzv. „chiptuningem“
  V kategorii Fitnes elektrokola nebudeme vyhlašovat vítěze, výsledky nebudou započítány do celkového pořadí. Budou vydány pouze orientační výsledky této kategorie.
 • Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
 • Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
 • Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.
 • Účastník souhlasí s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele závodu podle zákona č. 101/2000.
 • Při neúčasti na závodě a v případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci je startovné nevratné.
 • Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).
 • Závod se koná ve zvláště chráněné oblasti Český ráj, na území které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Proto vás žádáme o maximální ohleduplnost k přírodě. Nevyhazujte odpadky mimo označená místa. Na odhoz odpadků jsou na trati zřízeny označené zóny.
 • Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Author 50 Český ráj (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.50ceskyraj.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.
 • Každý účastník vyplněním přihlášky (i elektronické) potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.

Prohlédněte si

Čára
Mapa - Branžež / Nová Ves Kudy na 50 Český ráj?
Mapa & Popis
Čára
Trať závodu Mapa s vyznačenou
tratí závodu
Čára
Fotografie Památky a dominanty
Českého ráje
Čára
Další weby Tématické weby
o Českém ráji
Čára

Závod je součástí seriálu

AUTHOR MARATON TOUR 2009

Sportovní výživu zajišťuje Amix

Amix

Obsah  ©  Klouček s.r.o. 2012       Dynamické skripty  ©  Jan Hejdrych 2003       Design  ©  Ondřej Aust 2003        Přístupů od 3. 3. 2003: 10146026/12296780